Bina Enerji Modellemesi

(0212) 963-1714

LEED

 

Enerji Modellemesi LEED - Enerji ve Atmosfer başlığında önkoşuldur (EAp2) ve toplam 110 puan içerisinde 19 puana kadar (EAc1) katkısı vardır.

BREEAM

 

Enerji Modellemesi ile BREEAM - Enerji Verimliliği kredisinde (Ene1) toplam 15 krediye kadar puan alınmaktadır.

ENERJİ TÜKETİMİ

 

Binanın enerji tüketim değerleri baz bina ile karşılaştırılır ve yapılabilecek iyileştirmeler rapor edilir.

 

YAPI MALZEMELERİ

 

Gerçek koordinatlar ve hava koşulları ile yapı malzemeleri karşılaştırılarak yapı için en efektif malzeme seçimleri yapılmaktadır.

Örnekler

Enerji Modellemesi

Enerji modellemesi çeşitli bilgisayar simülasyon programları kullanılarak yapılan ve bütün binanın enerji tüketimini inşaat aşamasından önce gösterebilen hesaplamalardır. Binanın tamamı, yalıtım malzemeleri, ısıtma – soğutma ekipmanları, enerji tüketen tüm ekipmanlar, mahallerde çalışacak veya yaşayacak insan sayıları ve aktivite çeşitleri ile birlikte bilgisayarda oluşturulur. Oluşturulan bu model, inşaatın yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve son 10 yıllık meteorolojik bilgilerine dayalı olarak bütün bir yıl boyunca bilgisayar simülasyonları ile çalıştırılır. Bu aşamada binadaki tüm sistem ve verilerin birbirleri ile etkileşimleri de hesaplanmaktadır.

 

Simülasyon sonuçlarında yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile fatura değerleri hesaplanmakta ve rapor edilmektedir. Ayrıca birden farklı mekanik sistemlerin karşılaştırma ve analizleri de yapılmaktadır. Yeşil bina derecelendirme sistemleri (LEED, Breeam vs.) için yapılan enerji modellemelerinde asıl bina standart bir bina ile karşılaştırılarak binadaki toplam enerji verimliliği analiz edilmektedir.

 

Yapımı tamamlanmış ve işletme sürecinde olan binalarda da enerji modellemesi yapılmaktadır. Böylece binanın enerji tüketimleri ve faturaları kontrol edilirken performansın nasıl geliştirilebileceği yapılacak analizler ile ortaya çıkmaktadır.

Enerji Modellemesi